Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand
RSS
22 มิถุนายน 2557 คณะนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
22 มิถุนายน 2557 คณะนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ  (7)
16 พฤษภาคม 2557
16 พฤษภาคม 2557 "ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี เรื่อง กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" (5)
30 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557 "ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี เรื่อง พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม" (34)
26 เมษายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์ฯ กับชุมชน : ปิดเทอมใหญ่....ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์”
26 เมษายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์ฯ กับชุมชน : ปิดเทอมใหญ่....ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์” (7)
18 กรกฏาคม 2556
18 กรกฏาคม 2556 "โครงการเยาวชนไทยในอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่" (43)
3  กันยายน  2554
3 กันยายน 2554 "ความผูกพันระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯกับเด็กในชุมชน" (213)
9 ตุลาคม 2556
9 ตุลาคม 2556 "โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้" (8)
1-3 ตุลาคม 2556
1-3 ตุลาคม 2556 "พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หว จัดอบรมอาสาสมัคร" (72)
8 พฤศจิกายน 2556  เปิดนิทรรศการเรื่อง 120 ปี พระปกเกล้า: กษัตริย์นักประชาธิปไตย
8 พฤศจิกายน 2556 เปิดนิทรรศการเรื่อง 120 ปี พระปกเกล้า: กษัตริย์นักประชาธิปไตย (14)
นักเรียนโรงเรียนหอวังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
นักเรียนโรงเรียนหอวังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  (10)
26 กุมภาพันธ์ 2556
26 กุมภาพันธ์ 2556 "รณรงค์เลือกตั้ง กทม." (8)
18 กันยายน 2556
18 กันยายน 2556 "นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ " (1)
17 กันยายน 2556
17 กันยายน 2556 "นักศึกษาหลักสูตรกรมคุมการประพฤติฯ สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฯ" (7)
16 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556 "สัมมนาสมาคม ปวศ." (49)
29 สิงหาคม 2556
29 สิงหาคม 2556 "พิพิธภัณฑ์พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ้อมหนีไฟ" (30)
15  มิถุนายน 2553
15 มิถุนายน 2553 "ยลพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านความรู้สึก (40)
10  มกราคม 2552
10 มกราคม 2552 "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2552" (10)
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 (113)
19 ธันวาคม 2552  “นั่งรถราง กินลมชมทางสาย.....ประชาธิปไตย”
19 ธันวาคม 2552 “นั่งรถราง กินลมชมทางสาย.....ประชาธิปไตย”  (22)
6  พฤศจิกายน 2551
6 พฤศจิกายน 2551 "ยลพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านความรู้สึก" (12)
29 มีนาคม – 8 เมษายน 2556 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41
29 มีนาคม – 8 เมษายน 2556 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (8)
25 สิงหาคม 2556 โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ท่องวัฒนธรรมวันหยุด”
25 สิงหาคม 2556 โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ท่องวัฒนธรรมวันหยุด”  (5)
27 สิงหาคม2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปุรณาวาส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ
27 สิงหาคม2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปุรณาวาส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ (8)
8 กุมภาพันธ์ 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมงานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “มองใหม่ ด้ายไหม”
8 กุมภาพันธ์ 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมงานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “มองใหม่ ด้ายไหม”  (5)
22 สิงหาคม 2556
22 สิงหาคม 2556 "นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้า เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฯ" (7)
26 เมษายน 2556
26 เมษายน 2556 "คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการรามาน้อย รุ่นที่ ๑๓ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์" (16)
6 มีนาคม 2556
6 มีนาคม 2556 "โรงเรียนอิสลามวิทยาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และร่วมกิจกรรม ก่อร่างสร้างประชาธิปไตย " (10)
12 มิถุนายน 2556 คณะผู้ถือหุ้นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน (ปตท) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
12 มิถุนายน 2556 คณะผู้ถือหุ้นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน (ปตท) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ (17)
3 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
3 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (6)
14 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556 "นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ" (10)
4-8 มิถุนายน 2557
4-8 มิถุนายน 2557 "พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน : เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557" (9)
Powered by Phoca Gallery
Scroll to Top
[ Reset Settings ]